Kontroling kao prioritet, a ne opcija.

Sve češće možemo čuti da uspjeh organizacije ovisi o učinkovitom kontroliranju. I neovisno na kojoj smo poziciji i kakva su nam iskustva s kontrolingom, počinjemo se iznova pitati: Kontroliranju točno čega? Na koji točno način? U kojem smislu učinkovitom? Koji je pravilan način za naše poduzeće? Kako sve navedeno ispravno primijeniti u praktičnom smislu?

10 Razloga za uvođenje i razvoj kontrolinga u poduzeću

Na što kontroling utječe i na koji način?

 • Ostvaruje se kvalitetnije praćenje uspješnosti poslovanja, smanjenje troškova, eliminacija uskih grla, unaprjeđenje internih procesa.
 • Pomoć managementu u donošenju kvalitetnih poslovnih odluka.
 • Spaja pojedine dijelove poslovanja u jednu cjelinu, pružajući uvid iz perspektive poduzeća kao jedinstvenog  „živog organizma“.
 • Usporedbu stvarne realizacije s unaprijed određenim ciljevima i očekivanjima, otkrivajući odstupanja i poduzimajući korektivne mjere.
 • Direktno utječe na odlučivanje i formuliranje budućih planova.
 • Korištenjem informacija iz prošlosti i sadašnjosti (stavljajući naglasak na budućnost), kontroling osigurava optimalno korištenje svih resursa unutar poduzeća, uz minimalan trošak.
 • Omogućuje kvalitetnije pretpostavljanje, dajući odgovore na pitanja što možemo očekivati u budućnosti, u kojoj mjeri i na koji način se zaduživati, koja tržišta razvijati a s kojih se povlačiti, kao i kako pristupiti promjeni poslovne strategije.
 • Daje neophodne informacije potrebne za svakodnevni rad kao što su: profitabilnost na razini kupca, koji proizvodi su najrentabilniji, analiza zaliha, likvidnost i profitabilnost poslovanja.
 • Ima direktan utjecaj na povećanje efektivnosti i efikasnosti poduzeća.
 • Može utjecati na povećanje motiviranosti zaposlenika. U sustavima gdje postoji dobro postavljeno i transparentno vrednovanje radnog učinka, zaposlenici su motiviraniji da kroz dodatni napor i proaktivnost ostvare povećanje plaće ili bonus.

Uvođenje kontrolinga prema vašim stvarnim potrebama

 • Od samog početka poduzeće se susreće s pitanjima o tome što se želi postići, kako dostići zadane ciljeve ili što kada ostvareni rezultati nisu onakvi kako se očekivalo.
 • Kod dobivanja odgovora na ova i slična pitanja, ključno je koristiti informacije koje pružaju istinite i transparentne uvide u to koliko poduzeće zapravo dobro funkcionira.
 • Svako se poslovanje razlikuje u radu, pristupu i metodologiji, tako da nema jedan jedinstveni način procjene uspješnosti poslovanja.
 • Uvođenje i razvoj kontrolinga nije jednoznačano i ne postoji jedinstvena uputa, već svatko poduzeće zahtijeva individualan pristup, neovisno o djelatnosti ili veličini.
 • Proučavajući trenutne omjere u odnosu na ranija razdoblja, konkurenciju ili prosjeke u industriji, dobivaju se odgovori na neka ključna pitanja o profitabilnosti, budućem načinu i izvorima financiranja, likvidnosti, ekonomičnosti poslovanja odnosno potencijalu za rast i razvoj poduzeća.
 • Tako dobivene informacije pomažu upravi managementu u sagledavanju svih kategorija  bitnih za odlučivanje, kako bi se izbjegle potencijalne zamke vlastitog poslovanja.

Kontroling u proizvodnji

Znate li procijeniti profitabilnost svojih proizvoda?  Na kojim proizvodima najviše zarađujete i imate najveću razliku u cijeni, a koji vam proizvodi nisu dovoljno rentabilni i nemaju zadovoljavajući obrtaj?

Kontroling u proizvodnji  je od velike važnosti za svako proizvodno poduzeće jer uz praćenje podataka o kontribucijskoj marži, razlici u cijeni i količini ostvarene prodaje dobiva transparentne podatke o stvarnom potencijalu svih svojih proizvoda.

Kako bi uprava i management mogli imati točne informacije bitne za donošenje odluka i odabir prodajnih aktivnosti, od iznimne važnosti je znati pravilno utvrditi proizvodnu cijenu (cijenu koštanja), koja u sebi sadrži sve točno izmjerene direktne troškove i objektivno alocirane  indirektne troškove.

Također, uz pomoć kontrolinga u proizvodnji omogućava se dodatno praćenje proizvoda koji imaju visoku cijenu proizvodnje dok istovremeno na tržištu ne ostvaruju dovoljnu potražnju i zadovoljavajuću prodajnu cijenu.