Consulting Plus (u daljnjem tekstu: Obrt) Vaše osobne podatke koje nam šaljete putem svih vrsta kontakt formi i forme za prijavu na newsletter prikuplja, sprema, snima, pohranjuje, čuva, organizira, obrađuje, prenosi, te ima uvid u njih sukladno Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka.

Vaši osobni podaci koje nam šaljete putem svih vrsta kontakt formi koriste se u sljedeće svrhe:

 • Daljnja komunikacija s Vama za potrebe ostvarivanja potencijalne poslovne suradnje.

Vaši osobni podaci koje nam šaljete putem forme za prijavu na newsletter koriste se u sljedeće svrhe:

 • Slanje newslettera Društva
 • Slanje reklamnih, propagandnih, promo i sličnih materijala Društva
 • Obavještavanje o novostima, pogodnostima i aktivnostima unutar Društva

Obrt je uložilo puno vremena i truda kako bi Vam osiguralo da Vaši osobni podaci budu prikupljeni, spremljeni, snimljeni, pohranjeni, čuvani, organizirani, obrađeni, preneseni, te da Obrt ima uvid u njih u skladu s najvišim standardima zaštite osobnih podataka. Osobni podaci koje nam šaljete pohranjuju se u digitalnom obliku, te se čuvaju na službenom računalu tvrtke neograničeno vrijeme.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka omogućuje Vam da u svakom trenutku:

 • Od Obrta dobijete informaciju o tome koje osobne podatke trenutno čuva o Vama, te u koje ih svrhe koristi
 • Pristupite Vašim osobnim podacima koje Obrt trenutno koristi u određene svrhe
 • Zatražite izmjene i/ili dopune Vaših osobnih podataka koje Obrt trenutno koristi u određene svrhe u slučaju da je došlo do njihove promjene
 • Povučete privolu za korištenje Vaših osobnih podataka u određene svrhe, u kojem ih slučaju Obrt više nema pravo koristiti u te svrhe
 • Zatražite prestanak prikupljanja, spremanja, snimanja, pohranjivanja, čuvanja, organiziranja, obrađivanja, prenošenja, te imanja uvida u Vaše osobne podatke u određene svrhe
 • Od Obrta zatražite brisanje Vaših osobnih podataka koje ste mu dali za korištenje u određene svrhe
 • Zatražite prijenos Vaših osobnih podataka koje Obrt trenutno posjeduje na vanjski medij

Navedena prava možete ostvariti slanjem pisanog upita na kontakt info@consulting-plus.hr Vi osobno, ili Vaš zakonski predstavnik.

Obrt se obavezuje da Vaše osobne podatke neće prenositi trećim osobama bez Vašeg prethodnog obavještavanja i objašnjavanja u koju se svrhu Vaši osobni podaci prenose.

Za dodatne informacije, razjašnjenja i upite možete kontaktirati Obrt na info@consulting-plus.hr