Poslovne edukacije

U vremenu gdje je spremnost na promjene nova norma, umjesto navike da se skače s jednog problema na drugi i gasi vatra koja gori u tom trenutku, za dugoročan poslovni uspjeh puno je važnije usvajanje navike identifikacije i umanjenja rizika, uz primjenu znanja iz iskustva vlastitog poslovanja ali i stečenog na poslovnim edukacijama.

Edukacije za osobni razvoj

Koliko često primjećujete da trčite kroz svoj život? Ljudi najčešće žale što su propustili raditi ono što ih je ispunjavalo odnosno jer su u nekom trenutku odustali od sebe i svojih snova.

Kako ne živjeti na autopilotu, ispunjavajući tuđa očekivanja ili živjeći po tuđim uvjerenjima?

Edukacije i radionice u ponudi

Prodaja

 • Povećanje prodajnih vještina B2B prodavača

 • Učinkovito odlučivanje, postavljanje prioriteta i upravljanje vremenom prodavača

 • Primjena prodajnih procesa i adekvatno praćenje izvještaja, rezultata i profitabilnosti

 • Kvalitetna komunikacija kao temelj odnosa s kupcem

 • Proces prodaje i profesionalan pristup kupcu

 • Komunikacijski modeli u veleprodaji

 • Povećanje prodajnih vještina kao samomotivacija

 • Komunikacija s teškim kupcima

 • Monitoring kupaca-nije svaki veliki kupac i dobar kupac

 • Praćenje i analiza stanja zaliha i profitabilnosti po artiklu

Kadrovsko poslovanje i upravljanje ljudskim potencijalima

 • Komunikacija kao ključ uspjeha u vođenju timova i procesa unutar poduzeća

 • Kako uspješno upravljati ljudskim potencijalima i učinkovitošću zaposlenika

 • Sistematizacija radnih mjesta i procjena učinka zaposlenika

 • Kadrovsko poslovanje i procedure

 • Upravljanje procesima u HRM-u

 • Vještine uspješnog rukovođenja

Osobni i profesionalni razvoj

 • Kvalitetno donošenje odluka kao poslovna i privatna prednost

 • Relaksacija i psihofizičko osnaživanje uz primjenu Mindfulness alata

 • NLP Reprezentacijski sustav kao resurs u osobnom razvoju

 • Bračni parovi u poslovnom i privatnom životu-blagoslov ili horor

 • Mindfulness i stres u privatnom i poslovnom životu

 • Učinkovito upravljanje vremenom

 • Kvalitetno postavljanje i ostvarivanje ciljeva

 • Moć sadašnjeg trenutka kao saveznik u upravljanju stresom

 • NLP Tehnike i alati-primjena u svakodnevnom životu

 • Razvijanje psihološke otpornosti i imuniteta

 • Ravnoteža privatnog i poslovnog života

 • Naučite moćne NLP tehnike i alate na svom osobnom putu razvoja

 • Mindfulness, In-Me kao moćan saveznik u ostvarenju životne ravnoteže

 • Kako nastaviti dalje-postavljanje ciljeva kao ključ uspjeha u vremenu neizvjesnosti

 • Povećanje samopouzdanja na početku poslovne karijere

 • Kako spriječiti javljanje „burnouta“

Organizacijska kultura i klima

 • Utjecaj organizacijske kulture na postizanje poslovnih rezultata
 • Kako poboljšati postojeću organizacijsku klimu
 • Preduvjeti loše organizacijske kulture i klime poduzeća

Kontroling

 • Kontroling u proizvodnji – praćenje i analiza profitabilnosti po proizvodu

 • Upravljačko računovodstvo i kontroling kao desna ruka uprave

 • Monitoring kupaca – nije svaki veliki kupac i dobar kupac

 • Upravljanje kupcima – kriteriji za kvalifikaciju i ocjenu kvalitete

 • Kontrolerski pogled – analiza poslovnih rezultata I pokazatelja poslovanja

 • Kontroling u prodaji – kad analiza postane paraliza

 • Kontrola stanja zaliha, obrtaja zaliha i profitabilnosti po proizvodu

 • Uvjeti uspješne implementacije kontrolinga u poslovanju

 • Uloga i važnost ažurnog i transparentnog računovodstva prilikom izvještavanja i razvoja kontrolinga

 • Kontroling kao desna ruka uprave i produžena ruka računovodstva

Analiza poslovanja, financije, kontroling i računovodstvo

 • Analiza financijskih izvještaja i pokazatelji poslovanja

 • GFI-tko ih sve koristi i za koje potrebe

 • Uloga kvalitetnog računovodstva u povećanju profitabilnosti poslovanja

 • Outsourcing računovodstvenih usluga-razlozi za i protiv

 • Računovodstvo za neračunovođe

 • Financijski izvještaji kao izvor informacija za upravljanje likvidnošću

 • Financijsko upravljanje i izvori financiranja

 • Upravljanje novčanim tokovima

 • Analiza godišnjih, mjesečnih i dnevnih izvještaja i pokazatelja uspješnosti poslovanja

 • Financijsko i troškovno računovodstvo i računovodstveno evidentiranje poslovnih događaja

 • Automatizacija računovodstveno-knjigovodstvenih poslova i procedura

 • Osnove računovodstva i struktura bilance i računa dobiti i gubitka

 • Forenzično računovodstvo-osnove

 • Analiza troškova i koristi (CBA – Cost Benefit Analysis)

EU Fondovi

 • Priprema i prijava projekata iz EU fondova – EU fondovi, sustav upravljanja i kontrole, pisanje projektne dokumentacije

 • Priprema i prijava projekata iz EU fondova – rizici i održivost projekta, ciljevi projekta, proračun projekta, javna nabava i provedba projekta

Logistika

 • Kvalitetno upravljanje zalihama gotove robe

 • Maksimiziranje učinkovitosti korištenja raspoloživih uvjeta i opreme u postupku nabave

 • Primjena logističkih procesa i adekvatno tumačenje poslovnih izvještaja

 • Inventura i kako je efikasno provesti-inventurni manjkovi i viškovi

Komunikacija

 • Komunikacija kao ključ svakog odnosa

 • Učinkovita poslovna komunikacija

 • Prezentacijske i pregovaračke vještine

 • Osobni razvoj-kvalitetnom komunikacijom do ravnoteže privatnog i poslovnog života